7 Basiswaarden die we onze kinderen moeten leren

Ouders willen het beste voor onze kinderen: de beste school, de beste vrienden , de beste baan, de beste vriend of vriendin ... We willen geluk en succes voor onze kinderen , het is echter belangrijk om elke dag, elk moment in gedachten te houden dat het geheim van succes ligt in onze kinderen opleiden uit kleine waarden en hen betere mensen maken.

Ouders willen het beste voor onze kinderen: de beste school, de beste vrienden , de beste baan, de beste vriend of vriendin ... We willen geluk en succes voor onze kinderen , het is echter belangrijk om elke dag, elk moment in gedachten te houden dat het geheim van succes ligt in onze kinderen opleiden uit kleine waarden en hen betere mensen maken.

Elke persoon heeft een waardenschaal, ik ben in empathie onder andere grootgebracht, de zin van mijn moeder was altijd 'doe niet wat je niet graag zou willen doen' . Elke ouder beschouwt primaire waarden om onze kinderen te onderwijzen, deze zijn van mij.

Kernwaarden die we onze kinderen moeten leren

1. Leid kinderen op in tolerantie: Het is belangrijk om het verschil van criteria, meningen, culturen, rassen of religies te accepteren. Het accepteren van anderen met hun verschillen is fundamenteel voor het opbouwen van gezonde en solide menselijke relaties. Het is een waarde die heel dicht bij respect ligt.

2. Kinderen onder verantwoordelijkheid onderwijzen: gaat over het onderwijzen van kinderen dat alles wat ze doen positieve en negatieve gevolgen heeft en dat iemand verantwoordelijkheid voor zijn acties ten goede en ten kwade moet nemen. Bovendien hangt deze waarde samen met de verbintenis tot bepaalde taken en verplichtingen.

3. Kinderen eerlijk opvoeden: betekent eerlijk zijn tegenover zichzelf en anderen, niet liegen uit angst of gemak, fouten toegeven, dingen voor anderen doen zonder iets terug te verwachten, het vertrouwen van de kinderen waardig zijn anderen. 4. Onderwijs kinderen in vriendelijkheid: leer kinderen om geneigd te zijn goed te doen voor anderen, vriendelijk te zijn voor hun leeftijdsgenoten en vriendelijk te zijn.

5- Leer kinderen om samen te werken: verwijst naar het aanleren van basisvaardigheden, zoals het bestellen van de kamer, het oppakken van de tafel, het plaatsen van hun kleding ... Dit zijn vaardigheden die de kinderen in de toekomst zullen helpen omdat ze fundamenteel zijn voor de het leven en zijn toekomst.

6- Leid kinderen op tot vergevingsgezindheid : leren fouten herkennen en zich verontschuldigen is een manier om de veroorzaakte schade te corrigeren.

7- Leid uw kinderen op met empathie : stel uzelf op aan de andere kant, bekijk de dingen vanuit het standpunt van iemand anders of begrijp anderen. Het is een definitieve waarde om te vermijden dat we onnodig anderen schade berokkenen of om te begrijpen waarom anderen zich op een bepaalde manier gedroegen.